Szkolenie Trenerów Kompasu Kariery

zostań trenerem "Kompasu Kariery"

programu, który pomaga określić powołanie zawodowe  • Czy myślałeś/aś kiedyś o tym, aby pomagać ludziom w wyborze kierunku drogi życiowej ?
  • Co by było gdybyś dysponował/a narzędziem, które służy odkrywaniu zawodowego powołania?
  • Zostań trenerem Kompasu Kariery…zacznij pomagać ludziom w wyborze profesji będącej w harmonii z zamysłem Stwórcy.

Bardzo wiele osób zmaga się z właściwym wyborem ścieżki życiowej, wielu nie zna swojego powołania, marnują siebie nie realizując niepowtarzalnego celu
dla swojego życia

Wyobraź sobie, że
- możesz mieć pozytywny wpływ na czyjeś duchowe i profesjonalne życie,


- możesz wyposażać ludzi w umiejętność odkrywania powołania,


- możesz cieszyć się pracą, która przyczynia się do wprowadzania pozytywnych zmian,


- możesz być częścią networku chrześcijańskich trenerów i coachów, którzy wspierają się wzajemnie w swojej wyjątkowej pracy,

Dlaczego warto zostać trenerem Kompasu Kariery?

Celem Kompasu Kariery jest służenie indywidualnym osobom w odkrywaniu tego do czego zostali stworzeni. Dzięki stosowaniu nowatorskiego narzędzia psychometrycznego -testu Career Direct- uwzględniającego chrześcijańską koncepcję powołania do bycia zarządcą powierzonych talentów, nasi trenerzy uczą jak odpowiedzialnie nadawać kierunek posiadanym uzdolnieniom, umiejętnościom i zainteresowaniom.

Jeżeli masz serce dla ludzi i posiadasz pasję pomagania innym w ich osobistym rozwoju to bycie Trenerem Kompasu Kariery może dać Ci wiele okazji do realizowania tej pasji. Dzięki temu zobaczysz wiele osób, które rozkwitają wykorzystując w życiu zawodowym posiadane talenty.

Pierwsze kroki

Kompas Kariery jest narzędziem, które funkcjonuje w kontekście chrześcijańskiej koncepcji powołania, według której Bóg ma unikalne powołanie dla każdej osoby. Wierzymy, że pomoc w odkrywaniu czyjegoś powołania realizuje się na drodze odczytania naturalnych uzdolnień i talentów, głębszego rozumienia osobowości oraz towarzyszącej w tym procesie modlitwy za tych, którym służymy.

Staramy się zyskać pewność że nasi trenerzy podzielają nasze wartości oraz są odpowiednio obdarowani do szkolenia innych w optymalnym wykorzystaniu danego im potencjału.

Trenerzy Kompasu Kariery muszą ukończyć szkolenie, które dostarcza specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych
- do właściwego posługiwania się testem „Career Direct”,
- organizowania oraz prowadzenia indywidualnych szkoleń (konsultacji).

Po przejściu przez proces rekrutacyjny i szkolenie staniesz się częścią zespołu Career Direct w ramach Akademii Powołania InPlus, otrzymasz niezbędne narzędzia do organizowania konsultacji oraz praktyczną pomoc w rozwijaniu swojej działalności jako trener Kompasu Kariery.


Zaangażowanie w network Akademii Powołania InPlus, nie jest obowiązkowe; po ukończonym szkoleniu trener można    prowadzić niezależną działalność. Włączenie się w network Akademii jest dobrowolne, a uczestnictwo oferuje możliwość stałego doskonalenia umiejętności trenerskich, wymianę doświadczeń oraz wspólne popularyzowanie programu Kompasu Kariery.

Szkolenie Trenerów Kompasu Kariery"

Szkolenie składa się z dwóch zintegrowanych części
1. Wprowadzenie do metodologii Kompasu Kariery
2. Praktyczne ćwiczenia umiejętności przygotowania, organizowania oraz prowadzenia Kompasu Kariery.

Całość procesu szkoleniowego jest realizowana w formie kursu online, plus jednodniowego zjazdu stacjonarnego.  

Początek Szkolenia - JUŻ OD TERAZ - dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie
e-learningowej można uzyskać od momentu zgłoszenia się na szkolenie.
                                      3 listopada 2018 - jednodniowy zjazd w Poznaniu

Kontynuacja Szkolenia od 12 listopada - raz w tygodniu praktyczne webinaria (90 minutowe)
                                      

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w Szkoleniu Trenerów Kompasu Kariery 
aby móc pomagać ludziom w wyborze kieruneku edukacji lub kariery zawodowej 
to zapraszamy do skontaktowania się z  nami

Prosimy zostawić wiadomość w poniższym formularzu.

Wciskając przycisk Wyślij potwierdzam , że zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  W. Nowicki z siedzibą w Tarnowie Podgórnym , ul. Szkolna 33 (dalej WN)  w celu nawiązania kontaktu z  WN. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail oraz imienia z listy mailingowej WN.  Zobacz Polityka Prywatności 

                                   Trochę informacji na temat Kompasu Kariery

             Co daj Kompas Kariery ?

1. Bada i pomaga określić PROFIL ZAWODOWY

Profil zawodowy to unikalna KOMBINACJA talentów,  zainteresowań, wartości oraz osobowości zawarta w indywidualnej osobie

    2. Dopasowuje optymalny ZAWÓD do profilu zawodowego

Badania i doświadczenie pokazuje, że ludzie, którzy dobrze dopasowali swój zawód do swojego unikalnego profilu zawodowego zwykle odnoszą sukces w pracy i są z niej zadowoleni.

                 Jak wygląda proces Kompasu Kariery ?

        1. Test online- „Career Direct”

Kluczową częścią "Kompasu Kariery" jest wypełnienie testuCareer Direct”, w rezultacie którego otrzymuje się szczegółowy raport, dający spojrzenie na własną osobowość, talenty, umiejętności, zdolności oraz preferowane wartości.

             2. Konsultacja z trenerem

Gotowy raport jest następnie omawiany w towarzystwie doświadczonego trenera, pomagającego w analizie wyników, w wyciągnięciu optymalnych wniosków, oraz opracowaniu planu działania.

                  3. Gotowy plan działania

Raport daje informację, która pomaga zrozumieć swój unikalny profil zawodowy i wybrać pracę,  która optymalnie do niego pasuje. Wyniki testu pozwalają wskazać na kilka najbardziej optymalnych profesji.

Kto może i dlaczego warto skorzystać z Kompasu Kariery?

Osoby uczące się
Kompas Kariery pomaga uczniom oraz studentom podejmować właściwe decyzje związane z wyborem ścieżki kształcenia.

Osoby aktywne zawodowo
Jeśli czujesz brak zawodowego spełnienia lub jesteś chwilowo bezrobotny, Kompas Kariery pomoże Ci odkryć właściwą ścieżkę rozwoju kariery na etacie lub we własnej firmie.

Osoby podejmujące decyzje
Jeżeli zaproponowano Ci awans lub zmianę stanowiska, Kompas Kariery pomoże Ci określić, czy jest to właściwa droga, która zapewni Ci zawodowe spełnienie.

​​​​Oferujemy do wyboru dwa pakiety Kompasu Kariery

Kompas Kariery - "START"

przeznaczony dla uczniów, studentów oraz osób chcących rozpocząć karierę zawodową

     

Kompas Kariery - "ZMIANA"

przeznaczony dla osób zaangażowanych zawodowo decydujących się na zmianę kariery

          

Badania i Rozwój testu Career Direct

I. INFORMACJE TECHNICZNE NT. SEKCJI „OSOBOWOŚĆ” W PROGRAMIE Career Direct®

Sekcja OSOBOWOŚĆ raportu wynikowego programu Career Direct ® Raport podaje charakterystykę osobowości przydatną do poradnictwa zawodowego zawierającą sześć skal głównych oraz wiele skal składowych. Dodatkowe skale pokazują Stres, skłonność do zadłużania się, oraz poprawność zarządzania finansami.

Tworzenie i Rozwój

Proces Projektowania

3. Próby statystyczne

Format

5. Punktacja

6. Skale diagramów

7. Sekcje Raportu

8. Dowody rzetelności testu

Weryfikacja wiarygodności testu

II. INFORMACJE TECHNICZNE NA TEMAT SEKCJI DOTYCZĄCYCH BADAŃ ZAINTERESOWAŃ, UMIEJĘTNOŚCI I WARTOŚCI W PROGRAMIE Career Direct ®

Sekcje ZAINTERESOWANIA, UMIEJĘTNOŚCI i WARTOŚCI dają pomiar zainteresowań istotnych i nieistotnych zawodowo (w trzech obszarach: czynności, zawody i dziedziny wiedzy), zdolności i talentów, kluczowych życiowych wartości i wartości związanych z rodzajem i miejscem wykonywanej pracy.

Próby statystyczne

Format

Zliczanie punktów

Skale

Potwierdzenie walidacji

Dowody rzetelności testu

Zespół Badawczo-Rozwojowy Narzędzi Zawodowych Crown

(Poprzednio Life Pathways)

BETTE NOBLE starszy specjalista d/s badań i rozwoju. Magister (M.S.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.S.) w Mathematics and Psychology oraz doktor (Ph.D.) w Applied Psychology and Business Management. Dwadzieścia dwa lata doświadczenia w poradnictwie/zarządzaniu, dwanaście lat doświadczenia w dziedzinie badań psychometrycznych i rozwijania programów profilowania kariery.

GARNETT STOKES konsultant rozwoju programu profilowania. Doktor (Ph.D.) w Industrial and Organizational Psychology, były przewodniczący Psychology Department, Dziekan College of Arts and Sciences, profesor Applied Psychology, licencjonowany psycholog pracy, obecnie w trakcie akredytacji do American Psychological Association. Dwadzieścia sześć lat doświadczenia w badaniach i zastosowaniach programów profilowania, w procesach walidacji testów, wyboru kariery i selekcji ścieżek zawodowych.

DAVE FRAKES były kierownik Działu Zasobów Crown Career. Magister (M.A.) w Communications, licencjat (B.A.) w Classics. Dwadzieścia jeden lat doświadczenia w administracji państwowej, zarządzaniu i trenowaniu. Były konsultant kariery. Sześć lat doświadczenia w rozwoju sieci konsultacji i produktów konsultingu kariery. Instruktor akademicki w dziedzinie komunikacji i technologii.

BRIDGET BOYLE była współpracownik d/s badań. Doktor (Ph.D.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.S.) w Psychology, praca naukowa w dziedzinie naboru pracowników i obsadzania stanowisk, psychometrii i metodologii badań. Analityk badacz pracujący na rzecz narodowego systemu archiwów zawodowych.

LEE ELLIS były dyrektor Life Pathways. Magister (M.S.) w Counseling and Human Development, licencjat (B.A.) w History. Siedemnaście lat doświadczenia w konsultingu kariery prowdzonym dla studentów oraz dla osób pracujących. Współautor trzech książek na temat planowania kariery. Dziewięć lat doświadczenia w dziedzinie badań psychometrycznych i w dziedzinie rozwoju narzędzi profilowania kariery.

JACK GIBBS były wiceprezydent Life Pathways. Licencjat (B.B.A.) w Sales Engineering. Doświadczenie w dziedzinie reklamy oraz na stanowisku wiceprezydenta i menadżera produktu w przedsiębiorstwie d/s rekrutacji pracowników. Były członek w zarządach kilku amerykańskich organizacji non-profit. Cztery lata doświadczeń w rozwoju informatycznego systemu profilowania kariery i przeprowadzania sondaży w środowisku młodzieżowym.

CHERYL TOTH była konsultant d/s rozwoju programu profilowania. Doktor (Ph.D.) w Applied Psychology, magister (M.A.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.A.) w Psychology. Konsultant d/s publicznych wystąpień zatrudniona w międzynarodowej korporacji.